Υλικά Συσκευασίας

Αντλίες, βαλβίδες, εισπνευστήρες, πώματα.

Ο Οίκος Aptar Pharma προσφέρει καινοτόμες λύσεις για συστήματα χορήγησης φαρμάκων στο φαρμακευτικό & βιοτεχνολογικό κλάδο.

Υλικά συσκευασίας αλουμινίου & χαρτιού.

Ο Οίκος Constantia Flexibles είναι από τους κορυφαίους παραγωγούς εύκαμπτων υλικών συσκευασίας παγκοσμίως και μπορεί να προσφέρει λύσεις για τη συσκευασία πληθώρας προϊόντων, όπως δισκία, κάψουλες, κόνεις, gel κτλ.

Πλαστικά υλικά συσκευασίας.

Ο Οίκος Klöckner Pentaplast είναι κορυφαίος παραγωγός πλαστικών φιλμ για την πρωτογενή συσκευασία φαρμάκων, τροφίμων & καταναλωτικών αγαθών, και για εκτυπώσιμες & εξειδικευμένες εφαρμογές.

 

Copyright ©2018: Mitsoras.gr – Developed By SDM